Pradinis Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prekių įsigijimo, mokėjimo, pristatymo bei grąžinimo tvarką, taip pat pirkėjo ir pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę.
1.2. Pardavėjas – UAB "Statyk Pats", įmonės kodas 300592131, PVM mokėtojo kodas 100002624716, adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, LT-99132 Šilutė, Lietuva. Kontaktai: tel. 0441-61593, el. paštas didmena@statykpats.lt
1.3. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, perkantis prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu, o kiekvienas atskirai – Šalis.

2. Prekių užsakymas ir pirkimas
2.1. Pirkėjas užsisako prekes internetinėje parduotuvėje pasirinkdamas norimas prekes ir jas įdėdamas į prekių krepšelį.
2.2. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ir gauna užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu.
2.3. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo pasirinktas prekes, o Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir sumokėti už jas pagal Taisyklėse numatytas sąlygas.
2.4. Prekių kaina, kiekis ir asortimentas nurodomi elektroninėje parduotuvėje ir sąskaitoje faktūroje.

3. Atsiskaitymo tvarka
3.1. Pirkėjas atsiskaito pagal pirkinių krepšelio suformuotą mokėjimą iš karto arba pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.
3.2. Už visas įsigytas prekes Pirkėjas privalo atsiskaityti su Pardavėju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos.
3.3. Visi mokėjimai vykdomi pervedant lėšas į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke.
3.4. Pavėluoto atsiskaitymo atveju, Pirkėjas privalo mokėti 0.02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

4. Prekių pristatymas
4.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-5 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo, nebent sutartyje būtų nurodyta kitaip.
4.2. Pristatymo kaina nurodoma užsakymo patvirtinimo metu.
4.3. Pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių būklę ir apie pastebėtus pažeidimus nedelsiant informuoti Pardavėją.
4.4. Jei Pirkėjas atsisako priimti prekes be pagrįstos priežasties, jis padengia visas prekių grąžinimo ir pristatymo išlaidas.

5. Prekių grąžinimas ir keitimas
5.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos.
5.2. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistos ir originalioje pakuotėje.
5.3. Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą ir kartu su grąžinamomis prekėmis pristatyti ją Pardavėjui.
5.4. Grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekės grąžinamos dėl gamybos defektų ar Pardavėjo klaidos.
5.5. Pirkėjui grąžinus prekes ir Pardavėjui patvirtinus, kad prekės atitinka grąžinimo sąlygas, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma per 14 dienų.

6. Atsakomybė ir Ginčų Sprendimo Tvarka
6.1. Bet kuri šalis neatsako už įsipareigojimų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti (force majeure).
6.2. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.
6.3. Pardavėjas neatsako už dėl Pirkėjo kaltės atsiradusius nuostolius, jei Pirkėjas nenurodė teisingų pristatymo duomenų.
6.4. Visi ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Kitos Sąlygos
7.1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje dienos ir galioja neterminuotai.
7.2. Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos Pardavėjo iniciatyva, pranešant apie tai Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje.
7.3. Jei pasikeičia šalių rekvizitai, šalys privalo apie tai informuoti viena kitą per 3 darbo dienas iki numatomo pasikeitimo įsigaliojimo.